#AlwaysBarcelona

Book Now

SHARE LIKE FOLLOW

Una ciutat no gira al voltant d’una sola visió, sinó que està formada per un seguit d’actes individuals i està definida pels individus i les institucions que se’n senten part.

Una innovació real es propaga des de baix. En un món global, el lideratge real i positiu de Barcelona només és possible si tothom hi està veritablement involucrat, contribuint amb les seves accions i idees al desenvolupament col·lectiu. Les ciutats i les institucions les fan els individus: és a aquestes persones a qui ens adrecem, a tots nosaltres.

més informació

Segueix-nos!